Avís legal

AVÍS LEGAL

MARTI CANUDAS, S.A. Comerç, 48 Pol.Ind.Can Sunyer 08740 Sant Andreu de la Barca Tel.: (+34) 936 530 160 info@marticanudas.net Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tomo 5728, Libro 5026, Folio 120, Sección 2, Hoja 66319, Inscripción 1 NIF: A08885279

Titularitat: Tots els drets de la pàgina web de Marti Canudaspertanyen a Marti Canudas S.A. essent aquesta titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts d’aquesta pàgina web.

Continguts: La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense l’autorització per escrit del seu Titular, és una infracció que castiga la legislació vigent, estant subjecte a les responsabilitats civils i penals corresponents.

Marti Canudas S.A.es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions, actualitzacions o cancel·lacions que consideri oportunes, de tots el continguts, així com de la presentació, que ofereix aquesta pàgina web.

Marti Canudas S.A.exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud, i/o actualitat dels continguts.

L’usuari es compromet a fer un ús adient dels continguts i serveis (com per exemple els de xat, foros d’opinió o pàgines obertes al lector) que Marti Canudas S.A.ofereix en el seu web i a no utilitzar-los per incórrer en activitat il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; provocant danys en els sistemes físics i lògics de Marti Canudas S.A., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment citats.

El titular perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu web exercint totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret.

Enllaços: L’establiment d’un enllaç amb una pàgina web d’un tercer (link) no implica en cap cas l’existència d’una relació entre Marti Canudas S.A.i el propietari de la pàgina web en les que s’estableixi, ni l’acceptació o responsabilitat pels continguts d’aquella. Igualment els enllaços de webs de tercers amb el web de Marti Canudas S.A. no comporta l’assumpció de cap tipus de titularitat ni de responsabilitat pels continguts d’aquelles.

Marti Canudas S.A.no es fa responsable d’hipotètics danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la presència de virus o a de la presència d’altres elements lesius en aquesta pàgina web.

Usuaris enregistrats En relació a les dades personals que es recullin a través dels serveis que es troben a disposició dels usuaris a través del registre previ, aquests seran tractats d’acord a l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de normativa aplicable.

Marti Canudas S.A. compleix aquesta obligació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol).

L’usuari enregistrat en aquesta pàgina web podrà en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos per la referida Llei i resta de normativa que la desenvolupa.

Legislació i jurisdicció aplicable: Les presents condicions d’accés queden subjectes a la ordenació jurídica espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i Marti Canudas S.A.acorden sotmetre’s als Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.

Quieres contactar con nuestro equipo de profesionales?