Avís legal

1. Informació del titular del lloc web

  El titular del lloc web http://marticanudas.net es:   Raó social: MARTÍ CANUDAS, S.A.– NIF: A08885279 Dir. Postal: c/ Comerç, 48 • 08740 Sant Andreu de la Barca Telèfon: 93 653 01 60 Correu electrònic: info@marticanudas.net Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tomo 5728, Libro 5026, Folio 120, Sección 2, Hoja 66319, Inscripción 1 NIF: A08885279    

2. Objecte

  Mitjançant aquest lloc web, MARTÍ CANUDAS, SA proporciona informació sobre l’empresa i els seus productes. La informació inclosa en el lloc web, especialment en qualsevol dels comunicats, newsletters, butlletins, no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari. MARTÍ CANUDAS, SA no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer de la mateixa. MARTÍ CANUDAS, SA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, aquest Avís Legal general i qualsevol altra advertència legal específica, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin ser-li aplicables la web http://marticanudas.net  

3. Termes

  L’ús d’aquest lloc web li atribueix la condició d’usuari del lloc web (en endavant “usuari”) i implica la plena acceptació, i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, en la versió publicada per MARTÍ CANUDAS, SA en el mateix moment en què l’usuari accedeix al lloc web. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present avís legal. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers. L’usuari no ha de fer un ús indegut del lloc web mitjançant la introducció intencionada en el mateix de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L’usuari no intentarà tenir accés no autoritzat al lloc web, al servidor en què aquest lloc es trobi allotjat o a qualsevol altre servidor, ordinador, equip o base de dades vàlida pel lloc web. L’usuari es compromet a no atacar el lloc web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.  

4. Enllaços

  La publicació d’enllaços a llocs web d’altres persones, organitzacions o empreses no comporta cap control per part de MARTÍ CANUDAS, SA del contingut d’aquests altres llocs web. En cas que l’usuari detecti que algun d’aquests continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni bens o drets d’un tercer, pot posar-ho en coneixement de MARTÍ CANUDAS, SA enviant un correu electrònic a info@marticanudas.net, per tal de dur a terme les accions que corresponguin. MARTÍ CANUDAS, SA admet que es puguin realitzar enllaços al seu lloc web sempre que es facin a la pàgina d’inici i no es realitzin pràctiques de framing (el framing és una tècnica per la qual quan els usuaris fan clic a un enllaç, el seu contingut apareix a la web d’un tercer donant la impressió que pertany als continguts d’aquesta pàgina).  

5. Drets de propietat intel·lectual

  La totalitat del lloc web: text, imatges, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual. En cap cas permetre l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual. Per tant, la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en el lloc web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. MARTÍ CANUDAS, SA és la titular dels drets de propietat intel·lectual o ostenta les llicències d’ús necessàries de tots els elements que configuren el lloc web per al seu ús i explotació a través del mateix.  

6. Drets de propietat industrial

  Les marques, logotips, adreces d’Internet que apareixen al lloc web estan protegits per la legislació vigent aplicable. L’ocupació dels mateixos i, especialment la seva alteració, queda prohibit, llevat que hi hagi un consentiment previ per escrit per part de MARTÍ CANUDAS, SA o del titular del signe o que el seu ús estigui legalment admès.  

7. Protecció de dades

  Veure la Política de privacitat.  

8. Cookies

Veure la Política de cookies

Veure la Política de cookies. (enllaç a Política de Cookies)

9. Xarxes socials

  Posem en el seu coneixement que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de MARTÍ CANUDAS, SA, en les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles Condicions d’ús, Polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars pertanyents a la referida xarxa social, de les que l’usuari de les xarxes socials ja haurà acceptat. MARTÍ CANUDAS, SA, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar d’activitats, productes o serveis de MARTÍ CANUDAS, SA, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

10. Durada

  MARTÍ CANUDAS, SA tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, total o parcialment. La vigència temporal d’aquest avís legal coincideix amb el temps de publicació en aquest lloc, fins que sigui modificat de forma total o parcial per MARTÍ CANUDAS, SA. MARTÍ CANUDAS, SA podrà donar per acabat, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari.     Revisió 22 de maig de 2018

Vols contactar amb el nostre equip de professionals?