Torre sense generador

Torres d’il·luminació compactes

Disposem de torres d’il·luminació sense font d’alimentació perquè siguin més compactes. Aquestes s’han de connectar a una font externa d’energia per poder funcionar. La tensió d’entrada s’aconsegueix mitjançant la connexió d’una clavilla de 400 v que conté la màquina.

Les torres d’il·luminació compactes són ideals per a tot tipus d’espectacles per les seves reduïdes dimensions, pel seu fàcil maneig i perquè s’aconsegueix, una cosa molt important, poder il·luminar un espai sense la molèstia del soroll de la màquina que genera l’energia perquè aquesta es pot ubicar a la distància més adequada en cada moment, o bé, connectar-la a la xarxa elèctrica.

Vols contactar amb el nostre equip de professionals?