Dos operarios utilizando una plataforma elevadora alquilada en Martí Canudas

Plataformes elevadores: un treball d’alçada

Les plataformes elevadores són les substitutes de les bastides o escales manuals per a la realització de tot tipus de manteniments o treballs d’alçada, tant a l’interior com a les zones exteriors.

Són màquines molt pràctiques, ràpides fàcils de manejar, perfectes si cal canviar d’alçada de forma contínua. A més, aporten un nivell més alt de seguretat als treballadors per la seva estabilitat i per les barres de protecció.

A Martí Canudas tenim plataformes elevadores elèctriques de tisora a lloguer per al treball en diferents altures i amb càrrega útil màxima.

Plataformes elevadores per a obra, indústries i espectacles

Depenent del tipus de treball i entorn, caldrà un tipus de plataforma elevadora amb més o menys altura i càrrega màxima. També és possible que la tasca requereixi un model amb dimensions més compactes per a zones amb poca maniobrabilitat.

Sigui quin sigui el cas, a Martí Canudas tenim diferents models per fer més fàcil qualsevol feina:

Plataforma elevadora de 8 m: compacta, versàtil i amb una alçada de treball de 8 m i alçada màxima de la plataforma de 6 m. Les seves dimensions de 770 x 2120 x 1780 mm (Amplada x Alt x Llarg). La càrrega útil màxima és de 230 Kg.

Plataforma elevadora de 10 m: es tracta del model mitjà, essent una mica més gran i amb una alçada de treball de 10 m i alçada màxima de la plataforma de 8 m. Les dimensions són 830 x 2330 x 2390 mm (Amplada x Alt x Llarg) i té una càrrega útil màxima de 250 Kg.

Plataforma elevadora de 12 m: és la més gran amb una alçada de treball de 12 m i una alçada màxima de la plataforma de 10 m. Suporta una càrrega útil màxima de 300 Kg i posseeix unes dimensions de 1200 x 2380 x 3220 mm (Amplada x Alt x Llarg).

Dos operaris revisen les noves plataformes elevadores de lloguer de Martí Canudas

Plataformes elevadores: riscos i consells de seguretat

Les plataformes elevadores, com qualsevol altre tipus de maquinària, s’han d’utilitzar seguint les normes de seguretat corresponents i tenint en compte els riscos que comporten:

Riscs: és important prestar atenció a atrapaments, caigudes d’objectes i treballadors, contacte amb línies elèctriques, bolcades i col·lisió contra obstacles.

Consells de seguretat: la seguretat està classificada en diferents categories, a més de les recomanacions generals.

Recomanacions generals: utilitzar equip de protecció personal i roba adequada, fer ús d’arnès de seguretat, no utilitzar la plataforma en cas que s’observin anomalies i no manipular càrregues voluminoses sense respectar les indicacions del fabricant. Abans de res, és obligatori que el maneig de plataformes elevadores estigui a càrrec de personal autoritzat i amb la deguda formació específica.

En iniciar el seu ús: vigilar que el funcionament és el correcte, controlar l’estat dels components i elements de la màquina, i comprovar que no hi ha obstacles com forats, esteses elèctriques o buidats.

En el desplaçament: comprovar que no hi hagi obstacles abans d’iniciar la marxa i no fer arrencades o parades brusques que pugui fer perdre l’estabilitat de la plataforma.

A l’elevació: pujar i baixar de la plataforma només quan estigui a nivell del terra, assegurar la plataforma i proteccions abans d’elevar-la, no moure la plataforma quan s’està elevant i no utilitzar els braços d’elevació per pujar i baixar-ne.

A la maniobra: assegurar-se que la plataforma està situada en un terreny estable i horitzontal, utilitzar estabilitzadors en la mesura del possible, no allargar l’abast màxim amb mitjans com bastides, falques o escales; mantenir el cos sempre dins del perímetre de la barana de la cistella i no subjectar la plataforma a estructures fixes.

En finalitzar: aparcar la plataforma elevadora en un lloc segur i al recarregar les bateries no deixar objectes metàl·lics a sobre. Fer-ho en espais ben ventilats perquè la bateria desprèn gas inflamable durant l’operació. No encendre flames ni provocar guspires.

Això són recomanacions a nivell general, però sempre caldrà consultar el manual d’utilització de la plataforma elevadora del fabricant.

Contacta amb nosaltres si necessites una plataforma elevadora elèctrica de tisora i t’aconsellarem sobre quin és el model que millor s’adapta el teu treball a fer.

Vols contactar amb el nostre equip de professionals?