epi-equipo-proteccion-individual

Mesures de seguretat en utilitzar maquinària

Quan fem servir maquinària, és important conèixer el seu funcionament, així com altres factors com on està localitzada, les mesures de protecció a tenir en compte o l’aïllament. Encara que semblen qüestions òbvies, a vegades queden en un pla secundari, per la qual cosa avui us portem uns consells de seguretat que heu de tenir en compte en llogar maquinària o quan disposeu de màquines pròpies:

Recomanacions generals:

 • Cuida el material: tant si llogues una màquina com si l’adquireixes, és molt important fer un ús i un manteniment adequat. Si tens poca experiència, és millor que comptis amb l’ajuda i/o l’assessorament d’un professional.
 • Sé conscient del perill: usar qualsevol element extern de certes dimensions i/o mesures porta amb si certs riscos. Sé sempre cautelós per a evitar lesions provocades pel seu ús.
 • Tingues en compte les mesures de seguretat pròpies de la màquina i usa els Equips de Protecció Individual (EPI): hi ha unes mesures bàsiques establertes per la llei que contemplen tots els possibles riscos: exposició al soroll, a les vibracions, a la radiació, a l’emissió de gasos, etc., per la qual cosa existeixen equips ideats per a cada cas (guants, botes, ulleres…).
 • Llegeix el manual d’instruccions: sempre que s’utilitzi maquinària per primera vegada es recomana llegir el manual, tant si és la primera vegada que realitzes aquest tipus de tasca com si ja has treballat amb un altre equip. En Martí Canudas podràs trobar els nostres manuals en llogar maquinària en les fitxes web dels nostres productes o en l’apartat Manuals de màquines.

equipo-proteccion-casco-guantes

En les empreses de lloguer de maquinària com Martí Canudas, hi ha productes que estan en constant demanda, com els generadors o les eines de jardineria. A continuació parlarem de mesures de seguretat específiques per a l’ús d’aquestes màquines:

Mesures de seguretat en l’ús de generadors

 • Evitar accidents elèctrics: cal tenir especial cura amb el contacte elèctric, tant directe com indirecte. En aquesta línia, tenir tots els conectors ben aïllats és una de les coses a tenir en compte abans de començar a treballar.
 • Ús d’orelleres o taps: sobretot si no disposem d’un generador supersilenciós, és important usar mesures de protecció com a taps o orelleres, que reduiran el perill per contaminació acústica.
 • Utilitzar guants: en treballar amb electricitat, hem de cuidar no convertir-nos en conductors, ja que fins a la pròpia suor de les nostres mans pot ser un risc. Per això és recomanable l’ús de guants, o bé assegurar-se de tenir les mans bé seques.
 • Localització adequada: hem d’assegurar-nos de situar el generador en un lloc apropiat amb la finalitat de no obstruir el pas, i ha d’estar a l’aire lliure. A més, hem de col·locar-ho en una superfície el més llisa i sòlida possible per a donar-li la major estabilitat.

Mesures de seguretat en l’ús d’eines de jardineria

herramientas-jardineria-jardinero
 • Ús d’orelleres o taps: manipular aquest tipus de maquinària comporta un perill per contaminació acústica. Igual que en la manipulació de generadors, el soroll continuat pot suposar un perill i no usar protecció pot implicar pèrdua d’audició, fatiga i altres trastorns.
 • Agafadors adequats i nivell de vibració: la màquina ha de comptar amb agafadors adequats que no causin pressió directa a les mans. A més, és important conèixer el nivell d’emissió de vibracions quan treballem amb aquest tipus de màquines per a no superar-les.
 • Tenir en compte els elements mòbils: les màquines per a jardí compten amb més elements mòbils que un altre tipus de maquinària, i això entranya més riscos en la seva manipulació: podem tallar-nos, enganxar-nos amb algun element o patir una cremada, per això cal ser cautelós en el seu maneig i vigilar l’entorn per a no exposar a tercers ni a nosaltres mateixos a aquests perills.
 • Usar protecció per a la cara: en els treballs de jardí es desprenen moltes substàncies i partícules. Per això, és convenient utilitzar màscares i ulleres per a protegir tant el nostre sistema respiratori com la vista.

Si decideixes llogar maquinària a Martí Canudas sempre comptaràs amb assessorament personalitzat per a utilitzar qualsevol de les nostres màquines. Si tens algun dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres.
Demostra que no ets un robot. Desmarca aquesta casella.

Vols contactar amb el nostre equip de professionals?